Sikkerhetsregler

Regler i parken

 • Alle som klatrer må signere Egenerklæringsskjema.
 • Ta gjerne med hunden, men husk hundepose og båndtvang.
 • Røking er ikke tillatt på området, dette på grunn av skogbrannfare. Spør etter anvist plass for dette.
 • Forbudt med bruk av åpen ild. Vi har gassgriller som kan benyttes gratis på grillplassen.
 • Ta hensyn til naturen, bruk merkede stier.

Du må ha gjennomgått sikkerhetsopplæring før du deltar på noen av aktivitetene i klatreparken.

 • Det er forbudt å benytte aktiviteter uten å ha gjennomgått sikkerhetsopplæring.
 • Vær sikker på at du har forstått det som gås igjennom på sikkerhetsopplæringen.
 • Spør om noe er uklart.

Du har ansvar for din egen og barns aktivitet og sikkerhet i klatreparken.

 • Personer under 18 år skal ha godkjenning av foresatt for å delta på aktiviteter.
 • Barn under 12 år skal vær i følge med voksen hele tiden.

Sikringsutstyr

 • Klatreselen har tre spenner – en på hoften og en i hver lårløkke.
 • Selen skal til enhver tid sitte stramt.
 • Dersom du tar av eller er usikker på om selen sitter riktig, ta umiddelbart kontakt med instruktør for kontroll av denne.
 • Pass på at du til enhver tid er sikret med minimum 1 karabin eller trinse.
 • I hvert enkelt hinder skal du være sikret med 2 karabiner eller trinse.
 • I klatrevegg skal du sjekkes og sikres av instruktør før du klatrer.

Aktiviteter

 • Les oppslaget ved hver aktivitet / hinder og sjekk at du er riktig sikret før du beveger deg ut i aktiviteten / hinderet.
 • Hinder og aktiviteter har høyde og alderskrav – les på oppslaget før du benytter aktiviteten.
 • Barneløypa for barn mellom 3 og 6 år
 • Øvelse løype minimum høyde 115 cm
 • Grønn løype minimum høyde 115 cm
 • Blå løype minimum høyde 115 cm
 • Rød løype minimum høyde 140 cm
 • Beveg deg rolig og kontrollert gjennom aktiviteter og hinder.
 • Det er kun tillatt med en person pr hinder (om ikke annet er beskrevet), vent til det er klart før du beveger deg ut på hinderet.
 • På plattformene mellom hvert hinder kan det oppholde seg inntil 3 personer. Vent til det er ledig plass på plattformen før du beveger deg ut i hinderet.
 • På zip-linen må du sjekke at det ikke er noen på lina. Er du i tvil må du vente til den er klar.
 • Ikke ta på zip-linen når du er i bevegelse.
 • Ved eventuelle feil eller mangler ved anlegget skal personalet straks kontaktes.
 • Maksimal vekt for klatrere: 120 kg. Maksimal vekt for Låvehoppet: 120 kg.

Adgang til aktivitetene er ikke tillatt for:

 • Personer påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
 • Personer under høydekravet som gjelder for hver løype.
 • Gravide.
 • Personer med hjerte- eller lungeproblemer.
 • Personer med rygg- eller nakkeskade.
 • Personer med alvorlige skader.
 • Personer med alvorlige lidelser.