Åpningstider 2020

PGA. PANDEMIEN KAN ÅPNINGSTIDENE VARIERE. FØLG MED PÅ FACEBOOK FOR OPPDATERTE ÅPNINGSTIDER!

Klatreseler bookes her

For bestilling av grupper utenom ordinær åpningstid: post@gjesasenklatrepark.no